slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT


"Nikdy sa nevenuje pozornosť tomu, čo sa urobilo, vždy sa pozerá na to, čo ešte treba urobiť." Marie Curie

 • 23.09.2007 - pochôdzka po budúcej trasy úzkokoľajky
 • 30.09.2007 - návšteva úzkokoľajnej železničky v Szob-NagyBörzsöny a Királyrét
 • 12.10.2007 - Konferencia "Tradícia cukrovarnícstva v Sládkovičove" pri príležitosti 160. výročia narodenia baróna Karl Kuffner de Dioszegh - Odhalnie tabule na stene MsÚ
 • 22.10.2007 - prípravný výbor občianskeho združenia PONVAGLI Sládkovičovo schválil návrh stanovy občianskeho združenia PONVAGLI
 • 24.10.2007 - podaný návrh na registráciu OZ Ponvagli
 • 08.11.2007 - zmena plánov, nová konečná na stanici ŽSR
 • 20.11.2007 - Ministerstvo vnútra SR zaregistrolavo Občianske združenie PONVAGLI
 • 20.11.2007 - návšteva Nyíregyháza, Dombrád
 • 30.01.2008 - Návštena Jindřichohradecké místní dráhy
 • 31.01.-01.02.2008 - návšteva Národního archívu Praha bádanie materiálov Asekuračného spolku
 • 31.01.2008 - návšteva skanzenu Solvayovy lomy
 • 01.02.2008 - Návšteva Kolínské řepářské drážky
 • 16.02.2008 - Návšteva RD Lučenec a úzkokoľajnej železničky Lillafüred Miskolc
 • 18.02.2008 - myšlienka výstavby úzkokoľajky sa dostalo do "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo"
 • 24.02.2008 - zmapovanie trasy poľnej železničky cukrovaru Diosek v Novom Dvore
 • 28.02.2008 - návšteva MDC
 • marec 2008 - digitalizácia negatívov, ktoré nám veľkodušne poskytlo MDC pán Ing. Jíři Kubáček Csc.
 • 06.03.2008 - lokalizovanie podjazdu vetvy Diosek-Košúty pod normálnorozchodnou traťou Bratislava - Štúrovo
 • 17.04.2008 - návšteva ČHŽ
 • 25.05.2008 - návšteva HLÚŽ - Vychylovka
 • 27.05.2008 - OZ s pomocou Podunajsko-Dolnovážskeho regionálného združenia predkladá projekt "Ponvagli – znovuzrodenie úzkokoľajnej železničky pre turistov v Sládkovičove" na MVRR SR
 • 21.06.2008 - Noc múzeí, Budapest Keleti pályaudvar
 • 25.06.2008 - OZ s pomocou Podunajsko-Dolnovážskeho regionálného združenia na základe rozhodnutia ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektov zameraných na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v rámci systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2008 (I. oblasť SPERA) získalo na projekt "Ponvagli – znovuzrodenie úzkokoľajnej železničky pre turistov v Sládkovičove" príspevok 297 000 Sk (9858,60 €).
 • 25.06.2008 - skúmanie podjazdu pod štátnou cestou I/63
 • 25.06.2008 - skúmanie zvyškov poľnej železničky vo Veľkom Mederi (Fehértó, Újmajor, Ómajor, Tájlak, Sárkány puszta)
 • 04.07.2008 - preskúmanie konečnej Jelení major
 • 25-27.07.2008 - bádanie v Magyar Országos Levéltár
 • 27.07.2008 - prelet nad budúcou trasou úzkokoľajky
 • 05.08.2008 - spisovanie zdrojov na materiálne zabezpečenie výstavby trate (konkrétne, hľadáme "zabudnuté" výhybky
 • 05.08.2008 - dôkazy umiestnenia traťe z Dioseku do Košút - Raul major
 • 06.08.2008 - študovanie výstavby pevnej jazdnej dráhy MHD Bratislava na Záhradníckej ulici
 • 08.08.2008 - záchrana kolajnice z trate Galanta major - Terezov major
 • 26.08.2008 - návšteva žst. Neded
 • 07.09.2008 - návšteva ČHŽ
 • 13.10.2008 - pracovníci Reming CONSULT a.s. kontrolujú priechodnosť budúcej trasy úzkokoľajnej železničky v Sládkovičove
 • 14.10.2008 - dokumentácia konečnej v Čiernej Vode a betónového mostu z roku 1944 cez Dudváh
 • 04.11.2008 - dôkazy umiestnenia traťe z Ďurči majod na Lúčny dvor
 • 12.11.2008 - hladanie vhodnej lokomotívy..... žeby Kocúrik ? ....a možno aj koľajníc....
 • 01.12.2008 - firma Reming CONSULT a.s. odovzdá OZ Štúdiu realizovateľnosti "Výstavba a prevádzka úzkorozchodnej železničky na trase stanica ŽSR - Termálne kúpalisko Vincov les"
 • 17.12.2008 - konzultácia štúdie realizovateľnosti s ČHŽ n.o.
 • 05.01.2009 - zmapovanie vlečky vápenky v Novom meste nad Váhom
 • 06.01.2009 - návšteva Katarínky
 • 24.01.2009 - ......... - záchrana mostu cez Dudváh, historický prieskum okolia oporných múrov
 • 27.01.2009 - skúmanie dokumentácie cukrovarníckej vlečky
 • 04.02.2008 - skúmanie možnosti výroby "de Lux" vagónikov á la Ringhoffer
 • 20.02.2009 - získanie nových dokumentov do zbierky Kuffner
 • 24.02.2009 - Článok o moste Bárányhíd v Új Szó
 • 27.03.2009 - hľadanie alternatív ako pomôcť budúcim partnerov
 • 31.12.2010 - Silvester na ČHŽ
 • xx.06.2009 - mesto získalo od ministrerstva kultúry SR dotáciu na vydanie knihy "Barón Karl Kuffner de Diószegh a Diószegský cukrovar"
 • xx.12.2009 - vydanie knihy "Barón Karl Kuffner de Diószegh a Diószegský cukrovar"
 • xx.02.2010 - predstavenie knihy "Barón Karl Kuffner de Diószegh a Diószegský cukrovar" pri príležitosti konania konferencie ochrany historických pamiatok Kuffnerovského komplexu 
 • 09.03.2010 - Článok o konferencii v Új Szó
 • 20.03.2010 - Rádio Regina "Panoráma"
Zatiaľ toľko....