slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT

Štatutár OZ: Eva Sudová

Adresa pre písomný styk : 
OZ Ponvagli
Fučíkova 460
SLÁDKOVIČOVO
SK-925 21

e-mail: ponvagli@gmail.com
web: http://ponvagli.sirius-cyber.sk

IČO: 42153051

číslo účtu: 520700-4200177861/8360
IBAN: SK92 8360 5207 0042 0017 7861
SWIFT KÓD: 
BREX
BANK BIC: 
SK BX
Znakový kód: 
BREXSA
Názov:
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
Adresa banky: Rajská 15/A, SK-81108 Bratislava, IČO: 36819638