slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT

HISTÓRIA


S poľnou železničkou je úzko spätá história rodu Kuffnerovcov a cukrovaru v Sládkovičove. I keď existovali v Galantskom okrese vlastne dve nezávislé vetvy železničky západ-východ v správe cukrovaru (na mape s červenou farbou) Lúčny dvor - Váh a sever-juh (na mape s modrou a fialovou farbou) Galanta-Szigeti major v správe Eisler&Szold a Szigeti major-Pašienka v správe grófky Antonia Mária Jozefa Esterházy de Galántha so sídlom v Tallóši (Tomašíkovo), boli odkázaný na vzájomnú spoluprácu v mikroregióne, výmenu produktov medzi rôznymi subjektmi. Napríklad v Pašienkách stála fabrika na výrobu škrobu zo zemiakov, na Pánskych poliach zase liehovar, kde varili z „odpadu“ škrobárne surovýlieh. Surovýlieh z liehovarov potom odvážali do rafinérie liehu v Galante. z lesov od Váhu (chodilo tam panstvo na lov) dovážali drevo do Cukrovaru. z polí od jednotlivých hospodárskych jednotiek (majory) dovážali na jeseň do cukrovaru repu, v zime z cukrovaru vyvážali rezky pre hospodárske zvieratá do majorov. Zvieratá okrem mäsa a mlieka dávali aj kvalitné organické hnojivo s ktorým sa hnojili polia odkiaľ potom sa robil zber úrody (a kruh sa uzatvára). Cukrovar spracovával aj melas v liehovare najprv v areáli cukrovaru neskôr v liehovare pri Galante. Vápenný kal tiež sa vyvážalo na polia z dôvodu zušľachtenia pôdy. Cukrovar fungoval prakticky bez produkovania odpadu. Všetky „odpady“ pri výrobe cukru boli spracovávané a zúžitkované, tým bola dosiahnutá maximálna efektívnosť výroby cukru. Cukrovar mal vlastnú šľachtiteľskú stanicu na šľachtenie rôznych odrôd cukrovej repy a obilia a aj vlastný ovocný sad, odkiaľ „menejcenné“ ovocie sa spracovávalo v liehovare. Železnička zabezpečovalo transport tovaru, materiálu a ľudí za všetkých poveternostných podmienok. z južnej vetvy repu prekladali v Galante na železnicu s normálnym rozchodom (v Galante bola prekládková stanica z normálneho rozchodu na úzky rozchod). Celková dĺžka poľnej železničky v čase jeho najväčšej slávy bolo viac ako 100 km. Dnes z neho existuje len pár fragmentov, impozantné násypy, dodnes zachovalé kríženia s poľnými cestami, železničné podjazdy, kvalitné poľné cesty a nestárnuce mosty.

Dnešný stav a historické fotky si môžete pozrieť v galérii.