slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT

CIELE


Cieľom občianskeho združenia PONVAGLI je revitalizácia poľnej železnice v Sládkovičove a vyhľadávanie historických dokladov súvisiacich s poľnou železničkou, dokumentácia pôvodnej úzkorozchodnej poľnej železničky v okrese Galanta, nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa úzkorozchodnými železničkami a železnicou, odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí s úzkorozchodnými železničkami a železnicou predprojektová a projekčná príprava revitalizácie poľnej železničky, uchádzanie sa o domáce i zahraničné granty na podporu revitalizácie poľnej železničky, realizácia krokov potrebných na získanie stavebného povolenia na výstavbu poľnej železničky, aktívny sa podieľ na výstavbe poľnej železničky, prevádzka poľnej železničky a medializácia a propagácia projektu a publikačná činnosť.

O železničke so môžete dozvedieť viac v sekcii história.