slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT

! NOVINKA !

12.10.2015

Výzva na predloženie ponuky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služby
Predmet a opis zákazky:
Tlač publikácie – Spomienky na Diószeg – história židovskej komunity v Diószegu / Sládkovičove


V roku (2010) vyšla kniha od kolektívu autorov: PhDr. Hallon CSc., Pekarovič, Mgr. Pokreis, Talamon, PhDr. Vadkerty CSc., Varga
"Barón Karl Kuffner de Diószegh a Diószegský cukrovar"
.  (ISBN 978-80-970205-1-4) 

Kniha je súhrn príspevkov z dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie „Sládkovičovský cukrovar a Karol Kuffner“ .

V knihe v kapitole "Poľná úzkorozchodná železnička ponvágli" je opísaná vznik, rozkvet a zánik cukrovarskej železničky.

Knihu za 10 € s DPH (+balné a dobierka) môžete objednať na dobierku.

MsKS Sládkovičovo
Fučíkova 973
Sládkovičovo
SK-92521
mail: evasudova@gmail.com
tel.: +421 905 863 495

CIELE


Cieľom občianskeho združenia PONVAGLI je revitalizácia poľnej železnice v Sládkovičove a vyhľadávanie historických dokladov súvisiacich s poľnou železničkou, dokumentácia pôvodnej úzkorozchodnej poľnej železničky v okrese Galanta, nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa úzkorozchodnými železničkami a železnicou, odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí s úzkorozchodnými železničkami a železnicou predprojektová a projekčná príprava revitalizácie poľnej železničky, uchádzanie sa o domáce i zahraničné granty na podporu revitalizácie poľnej železničky, realizácia krokov potrebných na získanie stavebného povolenia na výstavbu poľnej železničky, aktívny sa podieľ na výstavbe poľnej železničky, prevádzka poľnej železničky a medializácia a propagácia projektu a publikačná činnosť.

O železničke so môžete dozvedieť viac v sekcii história.